Så här ställer du in standardskrivaren i windows 10

Hur man gör

Om du har fler än en skrivare i Windows kan du välja en standardskrivare. Följ stegen nedan för att ställa in standardskrivaren i operativsystemen Windows 11 och 10.

Vi har nyligen skrivit en enkel guide för att lägga till skrivare i menyn Skicka till. På så sätt kan du ställa in utskrifter direkt från högerklickens kontextmeny.

Om du har flera skrivare anslutna till datorn och föredrar en skrivare framför de andra kan du ändra standardskrivaren i Windows i stället för att behöva välja en varje gång. Att välja en skrivare varje gång du skriver ut något är trots allt repetitivt och tidskrävande.

I princip hanterar Windows standardskrivaren åt dig. Om Windows standardskrivare inte fungerar bra kan du konfigurera den manuellt.

Det finns flera sätt att ändra standardskrivaren i Windows 11 och 10. De två första metoderna är specifika för Windows 11 och 10. De andra två metoderna fungerar dock på alla moderna versioner av Windows 11, 10, 8, 7 osv. Alla metoder uppnår målet att ställa in standardskrivaren i Windows, så välj den metod som är mest praktisk för dig.

Innehåll.

Ställ in standardskrivare i Windows 11

Ställa in standardskrivare måste du använda Windows 11-konfigurationsprogrammet. Allt som krävs är några få musklick.

  1. Öppna ”Inställningar” med ”Start + I” och välj
  2. ”Bluetooth och andra enheter” i sidofältet.
  3. Klicka på ”Skrivare och skannrar”.
  4. Avmarkera ”Låt Windows hantera skrivare som standard” i ”Skrivarinställningar”.
  5. Klicka på den valda skrivaren.
  6. Klicka på knappen Ange som standard.
  7. Skrivaren är nu inställd som standard.

Detaljerade instruktioner:

Öppna programmet ”Inställningar” i Windows 11 genom att trycka på Start + I. Öppna sedan fliken Bluetooth och andra enheter i sidofältet. Här hittar du, som namnet antyder, de flesta inställningarna för hårdvaruenheter. På den sidan klickar du på ”Printers and Scanners” (skrivare och skannrar).

Scrolla sedan nedåt och avmarkera alternativet ”Låt Windows hantera standardskrivare” på fliken ”Skrivarinställningar”. På så sätt kan du ställa in vilken skrivare som helst som standardskrivare.

Klicka sedan på den skrivare som du vill ställa in som standardskrivare.

Klicka på knappen ”Ställ in som standardskrivare” för att ställa in den som standardskrivare i Windows 11.

Klicka på knappen för att visa skrivarens status som ”Standard” på sidan Skrivare.

Relaterat: Så ansluter du en trådlös skrivare till Windows

Ange standardskrivare i Windows 10

Du kan enkelt ange standardskrivare i appen PC-inställningar i Windows 10. Klicka bara på knappen.

1. Öppna först appen ”PC Settings” genom att trycka på tangentkombinationen Win + I eller genom att hitta den i Start-menyn.

2. Öppna sidan ” Enheter -> Skrivare och skannrar ” i programmet Inställningar. Avmarkera ” Tillåt Windows att hantera standardskrivare” till höger på sidan. Om du inte avmarkerar det här alternativet kan du inte välja en standardskrivare. Klicka nu på den valda skrivaren i listan och klicka på knappen Hantera .

5. På nästa sida klickar du på knappen ” Set Default ”.

6. Klicka på knappen för att ställa in målskrivaren som standard i Windows 10.

Ange standardskrivare med hjälp av kontrollpanelen

Om appen Inställningar inte fungerar eller om du använder en äldre version av Windows kan du ändra eller ange standardskrivaren med hjälp av den gamla kontrollpanelen. Så här gör du.

1. I Start-menyn hittar du Kontrollpanelen och klickar på den för att öppna den.

2. Kontrollera att visningsmetoden är inställd på ” Kategorier ” i fönstret Kontrollpanelen. Klicka sedan på länken Visa enheter och skrivare på fliken Maskinvara och ljud. Högerklicka på den valda skrivaren och välj Ange som standardskrivare . Om ett varningsmeddelande visas klickar du på knappen ” Ja ” (Ja) för att fortsätta. Så snart du väljer ett alternativ ställer Windows in den valda skrivaren som standardskrivare.

Relaterat: Så här rensar du utskriftskön i Windows

Kommandon för att ställa in standardskrivaren

Du kan också ställa in standardskrivaren med ett enkelt kommando. Hela processen är mycket enkel. Först måste du känna till skrivarens namn och sedan ställa in standardskrivaren med det skrivarnamnet. Så här gör du.

1. Öppna Start-menyn och sök efter ” Command Prompt”. ”. Högerklicka på resultatet av kommandotolken och välj ” Kör som administratör ”. Alternativt kan du klicka på ”Kör som administratör” i den högra rutan.

2. Innan du ändrar standardskrivaren måste du känna till skrivarens namn. Ange namnet på den skrivare som du vill ställa in som standardskrivare. Så kör följande kommando i kommandofönstret lista alla skrivarnamn

wmic printer get name,default

3. När du har namnet kör du kommandot nedan.” Ersätt printer_name ” med det faktiska skrivarnamnet från listan som du fick med det första kommandot. Så snart du kör kommandot ändras standardskrivaren till den som du har valt.

Det var allt. Det är lika enkelt som att ställa in standardskrivaren i Windows 11 och 10.

Vi hoppas att den här korta guiden om hur du arbetar med Windows kommer att hjälpa dig.

Om du fastnar eller behöver hjälp kan du kommentera nedan.

YouTube video: Så här ställer du in standardskrivaren i Windows 10


Rate article
Vi tillhandahåller högkvalitativa och detaljerade Windows-handledningar