Inaktivera tjänsten print spooler i windows 10 och 11

Hur man gör

För att minska sårbarheten i PrintNightmare måste tjänsten Print Spooler vara helt inaktiverad i Windows 10 och 11.

För att hantera utskriftsjobb har Windows en särskild tjänst som kallas Print Spooler. Tjänsten Print Spooler lagrar, som namnet antyder, alla aktiva utskriftsjobb i minnet tills de är redo att skrivas ut eller tills utskriften är klar. Normalt behöver de flesta Windows-användare inte oroa sig för tjänsten Print Spooler. Precis som många andra Windows-tjänster körs den i bakgrunden och gör sitt jobb i tysthet. Det finns dock tillfällen då du kan behöva inaktivera tjänsten Print Spooler manuellt.

Nyligen har till exempel Microsoft tillkännagivit en allvarlig sårbarhet kallad PrintNightmare som sprids okontrollerat, dvs. en angripare kan använda den för att äventyra ett system. Microsoft har släppt säkerhetspatch KB5004945 för motsvarande system, men sårbarheten kvarstår även efter att uppdateringen har installerats.

För att minska sårbarheten rekommenderar Microsoft att Print Spooler-tjänsten tillfälligt inaktiveras. Om skrivaren inte används aktivt har det inga bieffekter att inaktivera tjänsten Print Spooler. Den kan aktiveras igen när en lämplig patch blir tillgänglig.

Den här snabba och enkla guiden visar hur du stänger av Print Spooler i Windows 10 och Windows 11.

Inaktivera Print Spooler med PowerShell-kommandon

Det enklaste sättet att aktivera och inaktivera Print Spooler är att använda enkla PowerShell-kommandon. Följande förklarar hur du gör detta.

 1. √Ėppna Start-menyn.
 2. Beg√§r ”PowerShell”.
 3. H√∂gerklicka p√• resultatet och v√§lj ”K√∂r som administrat√∂r”.
 4. Lägg in följande kommando och tryck på Enter.
  Stop-Service -Name Spooler -Force
 5. Skriv sedan följande kommando och tryck på Enter.
  Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled
 6. Stäng PowerShell-fönstret.
 7. Starta om datorn.

F√∂rst m√•ste PowerShell √∂ppnas som administrat√∂r. S√∂k efter ”Windows PowerShell” i Start-menyn och v√§lj ”K√∂r som administrat√∂r”.

Klistra in följande kommando i PowerShell-fönstret och tryck på Enter. Stoppa tjänsten Print Spooler från att köras.

Stop-Service -Name Spooler -Force

Klistra sedan in kommandot nedan och tryck på Enter. Det här kommandot inaktiverar tjänsten Print Spooler.

Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Slutligen stänger du PowerShell-fönstret och startar om systemet. För att aktivera tjänsten Print Spooler utför du följande kommandon i tur och ordning. Den första cmdlet ändrar starttypen från Inaktiverad till Automatisk och den andra cmdlet startar tjänsten Print Spooler.

Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic
Start-Service -Name Spooler

Inaktivera tjänsten Print Spooler via grupprincip

Tjänsten Print Spooler kan inaktiveras från Redigeraren för grupprinciper.

Tryck f√∂rst p√• tangentkombinationen ”Windows-tangent + R” f√∂r att visa dialogrutan ”K√∂r som”. Skriv ”gpedit.msc” i det tomma f√§ltet och tryck p√• Enter.

När Redigeraren för grupprinciper är öppen navigerar du till mappen Computer Configuration -> Administrative Templates -> Printers (Datorkonfiguration -> Administrativa mallar -> Skrivare).

Dubbelklicka p√• principen ”Allow client connections for print spoolers” (Till√•t klientanslutningar f√∂r utskriftsspolare), v√§lj alternativet ”Disable” (Inaktivera) och klicka p√• knapparna ”Apply” (Till√§mpa) och ”OK” (OK) f√∂r att spara √§ndringarna.

Slutligen stänger du Redigeraren för grupprinciper och startar om datorn för att tillämpa principändringarna.

Tj√§nsten Print Spooler har nu inaktiverats. Om du vill aktivera den igen v√§ljer du alternativet ”Inte konfigurerad” i f√∂nstret med principegenskaper och sparar √§ndringarna.

Inaktivera Print Spooler från systemkonfigurationen

Systemkonfigurationsverktyget är ett enkelt sätt att stoppa tjänsten Print Spooler från att köras från Windows. Metoderna omfattar.

 1. Tryck p√• genv√§gen ”Windows-tangenten + R”.
 2. Skriv ”msconfig” i f√§ltet och klicka p√• ”OK”.
 3. Gå till fliken Tjänster.
 4. Avmarkera ”Print Spooler”.
 5. Klicka på knappen OK.
 6. Starta om datorn.

Tjänsten Print Spooler startar inte automatiskt efter omstart. Vissa program kan dock starta tjänsten automatiskt eftersom tjänsten inte har stängts av helt och hållet. Detta gäller särskilt om en skrivare är ansluten till systemet.

F√∂r att aktivera tj√§nsten igen f√∂ljer du samma procedur, kryssar i rutan ”Print Spooler” och klickar p√• OK. Det √§r lika enkelt som att inaktivera Print Spooler-tj√§nsten i Windows.

Om du har fastnat eller behöver hjälp kan du kommentera nedan.

YouTube video: Inaktivera tjänsten Print Spooler i Windows 10 och 11


Rate article
Vi tillhandahåller högkvalitativa och detaljerade Windows-handledningar