Hur du formaterar en enhet i fat32 i windows 10 och 11

Hur man gör

FAT32 är ett av de vanligaste och mest universella filformaten för hårddiskar. Följ stegen nedan för att formatera enheten till FAT32-format i Windows 10.

I nya versioner av Windows visas FAT32 inte längre som ett formatalternativ för enheter som är större än 32 GB. Om du till exempel ansluter en flash-enhet på 64 GB kommer Windows inte att visa FAT32-alternativet när du försöker formatera den.

Detta beror på att filformatet är föråldrat och har allvarliga begränsningar. En enhet som är formaterad i FAT32 kan till exempel inte lagra enskilda filer som är större än 4 GB. Som du kan gissa är detta en allvarlig begränsning eftersom de flesta videofiler kan vara större än 4 GB, beroende på deras längd och videokvalitet.

Begränsningen av filstorleken är en av anledningarna till att USB-enheter måste formateras i NTFS-filsystemformat när du skapar en startdisk för Windows. Du måste ta en annan väg än det ”högerklick> format”-alternativ som vi alla är bekanta med. Så här gör du.

VIKTIGT: Säkerhetskopiera data på enheten innan du formaterar. Formatering raderar alla data permanent.

Innehåll:

Kommando för diskformat FAT32

Det är möjligt att formatera en stor disk i FAT32-format med ett kommandotolkkommando på en rad.

Eftersom du använder kommandotolken måste du känna till USB-enhetens enhetsbeteckning innan du formaterar. Detta beror på att du behöver enhetsbeteckningen för att kunna rikta in dig på enheten. När du har fått enhetsbeteckningen använder du den för att formatera enheten till FAT32.

1. Anslut först USB-enheten och öppna Utforskaren. Identifiera USB-enheten i Utforskaren och skriv ner enhetsbeteckningen. Du behöver den i nästa steg.

2. När du har enhetsbeteckningen öppnar du Kommandotolken från Start-menyn. Alternativt kan du köra kommandot cmd .

3. Du kan också använda. Kör följande kommando i kommandotolken. Se till att ersätta ”Drive_Letter” med den faktiska enhetsbeteckningen. I mitt fall är enhetsbeteckningen D .

<

9105

4. Beroende på enhetens storlek kan formateringsprocessen ta längre tid.

5. När FAT32-formateringen är klar uppmanas du att ange ett enhetsnamn. Ange ett namn och tryck på Enter .

6. Tryck.

Du har lyckats formatera enheten i FAT32-filsystemformat.

Formatera enheten i FAT32-format med PowerShell

Precis som i kommandofönstret är det möjligt att formatera enheten i FAT32-format med PowerShell. Sök efter och öppna PowerShell på Start-menyn.

2. I PowerShell-fönstret ersätter du Drive_Letter med den faktiska USB-enhetsbeteckningen och utför följande kommando. Beroende på enhetens storlek kan det ta lite tid att formatera den. Detta beror på att kommandot ovan inte utför ett snabbformat.

4. När formateringen är klar uppmanas du att ange ett nytt enhetsnamn. Ange det nya enhetsnamnet och tryck på Enter.

5. När du trycker på Enter visas meddelandet Format Complete.

Det är allt.

Använda gratis program från tredje part

Om du inte är bekväm med att använda kommandoraden eller PowerShell kan du använda en gratis och portabel programvara som heter FAT32 Format.

1. Ladda först ner FAT32-formateringsprogrammet från s officiella webbplats och kör den nedladdade exe-filen. Eftersom det är en portabel programvara krävs ingen installation.

2. På huvudskärmen väljer du den enhet som du vill formatera till FAT32. I mitt fall vill jag formatera min USB-enhet i FAT32-format. Det är därför jag valde den här enheten.

3. Om det behövs kan du byta namn på enheten genom att ange ett nytt namn i fältet Volume Lable. Därefter klickar du på knappen Start.

4. Ett varningsmeddelande visas om att du kommer att förlora alla data på den enhet du försöker formatera. Klicka på knappen Ja för att fortsätta.

Över.

Som du kan se är det mycket enkelt att formatera en enhet i FAT32-format.

Vi hoppas att den här enkla och smidiga guiden för att arbeta med Windows har varit till hjälp för dig.

Om du fastnar eller behöver hjälp, skicka oss ett e-postmeddelande så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

YouTube video: Hur du formaterar en enhet i FAT32 i Windows 10 och 11


Rate article
Vi tillhandahåller högkvalitativa och detaljerade Windows-handledningar