Här är en lista över alla windows shell-kommandon

Hur man gör

Shellkommandon ger enkel åtkomst till systemmappar djupt inne i Windows. Här är en lista över alla Windows-skalkommandon.

Windows har en rad olika skalkommandon för att snabbt öppna viktiga mappar. Det fina med Windows skalkommandon är att du kan öppna djupt nedgrävda mappar med ett enda kommando. Om du till exempel vill öppna en skrivarenhetssida behöver du inte gå igenom kontrollpanelen eller konfigurationsprogrammen. Du kan använda skalkommandot.

Jag brukar använda skalkommandon för att öppna alla typer av mappar. När du väl har vant dig vid och lärt dig de skalkommandon som du oftast använder är det väldigt enkelt.

Det finns många skalkommandon i Windows, så här är en snabb lista över alla skalkommandon som finns i Windows 10 & 11 OS.

Använd dem enligt dina behov. Lägg den här sidan som ett bokmärke så att du snabbt kan söka upp ditt favoritshellkommando i Windows om du glömmer det.

Skalkommandona nedan är tillgängliga för både Windows 11 och 10.

Innehållsförteckning:

Lista över skalkommandon i Windows

Följande är kända och användbara i Windows.Nedan finns en lista över alla kända och användbara skalkommandon i Windows. För att underlätta läsningen är de listade i tabellformat med korta beskrivningar. Varje kommando förklaras i ett eget avsnitt. Exempelvis öppnar shell:Start Menu en mapp på Start-menyn. Kommando shell:Downloads öppnar mappen för nedladdningar.Nej

skalkommando skalkommando Beskrivning 1 shell:SendTo Skicka till mapp 2 shell.SendTo

Skicka till mapp.Startmeny

Mapp för startmeny 3 shell:Startup Roaming Startup Folder 4 shell:Start Menu.Common Startup Mapp startup 5 shell:Recent Mapp Recent Items 6 profile:Roaming Tiles mapp Roaming tiles 7 profile:CommonVideo mapp Public Videos på användarkonto 8 profil:CommonVideo mapp Offentliga videor på användarkonto

profil:CommonVideo

mapp Roaming Tile [1] (Roaming Tile OneDrivePictures Mapp med OneDrive-bilder 9 shell:PrintersFolder AllMapp med skrivargallerier 10 skal:Gemensamt program Programmapp i mappen Startmeny 11 skal:Mapp på startmenyn.Kamerarulle Mapp för kamerarulle för aktuell användare 12 shell:Templates Mapp för mallar i roamingmapp 13 shell:Templates shell:Templates-mapp 12 shell:Templates-mapp i den aktuella användarens roaming-mapp.InternetFolder Internetmapp (finns inte längre i Windows 11) 14 shell:AppDataDocuments Mapp App DataDokument (finns inte längre i Windows 11) 15 shell:AppDataDocuments Mapp 14 shell:App Data Documents (Finns inte längre i Windows 11)

.Mina bilder

Aktuell användares bildmapp 16 shell:UserProgramFiles App Data >Local > Programs mapp 17 shell:UserProgramFiles

shell:UserProgramFiles 16PrintHood mapp Genvägar för skrivare 18 shell:MyComputerFolder Mapp för den här datorn i Utforskaren 19<20>

shell:MyComputerFolder Mapp med skrivargenvägar shell:PrintHood folder.ProgramFilesX86 ProgramMapp Files (x86) 20 shell:My Video Videomapp för aktuell användare 21 shell.Shell.MyVideo………………..(Mappen Allmänna mallar ProgramData > Mallar 22 shell:NetworkPlacesMappa UtforskarensNätverkssida 23 shell:General TemplatesFolder ProgramData > Templates 22 shell:NetworkPlates Folder Public Public User Folder 24 shell:NetHood Network Shortcuts Folder 25 shell.NetHood Mapp för nätverksgenvägar

shell.Public User Folder #2AccountPictures

Foldermed roamingkonto bilder 26 shell:ProgramFilesCommon FolderCommon Files 27 shell:ProgramFilesCommon Folder shell:ProgramFilesCommon Folder

shell:ProgramFilesCommon Folder #1SearchHistoryFolder

SearchHistorikmapp (inte tillgänglig i Windows 11) 28 shell:CSCFolder (inte tillgänglig i Windows 11) 29 shell:RecordedSamtal (inte tillgängligt i Windows 11) 30 shell:Inspelade samtal (inte tillgängligt i Windows 11)Lokala nedladdningar Mapp Nedladdningar 31 shell:AppDataProgramData (finns inte längre i Windows 11) 32 shell:AppDataProgramData shell:AppDataProgramData folder

folder.PublicLibraries

Användarens offentliga bibliotekmapp 33 shell:ProgramFilesX64 Program Files mapp 34 shell:PublicLibraries mapp användarens mapp Public Library.ProgramFilesCommonX86 shell:Program Files (x86) > Common Files 35 shell:Administrationsverktyg folderWindows Tools 36 shell:Administrationsverktyg folderWindows Tools 36UserProfiles Mapp Användarprofiler 37 shell:PublicAccountPictures Mapp Public AccountBilder 38 shell.Shell:PublicAccountPictures Skapa mapp.SearchTemplatesFolder (Windows11 inte längre tillgänglig) 39 shell:ThisDeviceFolder Mapp på denna enhet 40 shell:Mapp på denna enhet.Cookies InetCookiesFolder 41 shell:Local Pictures Aktuell användares bildmapp 42 shell:Local Pictures shell:Local Pictures mapp 41

#1:ImplicitAppShortcuts

Mapp Implicit App Shortcuts 43 shell:VideosLibrary Mapp Videos 44 shell:ResourceDir Mapp Resources 45 shell:Windows Mapp Windows 46 shell:Windows. device Metadata Store DeviceMapp för lagring av metadata 47 wrapper:ThisPCDesktopFolder Desktop Folder 48 <20> shell:Common Administration Tools Startmeny Mappen Windows Tools 49 shell:System Mappen System32 50 shell:System:History Mapp för historik 51 shell:Personal Dokumentmapp för aktuell användare 52 shell:Quick Launch Mapp för Quick Launch 53 shell:Links Mapp för Links 54 shell:Links shell:Links mapp.Fast användare Mapp för fast användare 55 shell:MusicLibrary Mapp för aktuell användares musikbibliotek 56 shell.MusicLibrary shell.MusicLibrary

shell.MusicLibrary #1 Gemensam startmeny

Programdata 57 shell:Ringtones AppData Mapp för lokala ringsignaler 58 shell:Originalbilder (finns inte längre i Windows 11) 59 shell:AppDataFavorites (finns inte längre i Windows 11) 60 shell:Original images (finns inte längre i Windows 11)(finns inte längre i Windows 11) 59 (finns inte längre i Windows 11)ProgramFilesCommonX64 Mappen Program Files Common Files 61 shell:LocalizedResourcesDir (finns inte längre i Windows 11) 62 shell:LocalizedResourcesDir(Japanska) (Nu tillgänglig i Windows 11) Min musik Aktuell användares musikmapp 63 shell:Desktop Aktuell användares skrivbordsmapp 64 shell:AddNewProgramsFolder Kontrollpanelen 65 shell:Get Program Pages for ADDRESSPACK så här CommonPictures Användarens offentliga bildmapp 66 shell:ControlPanelFolder Sidan med objekt på kontrollpanelen 67 shell:ControlPanelFolder.SavedGames Aktuell användares mapp för sparade spel 68 shell:Common AppData folderProgramData 69 shell.SavedGames

shell.DpapiKeys

mapp AppData > Protect 70 shell:SavedPictures Pictures > mapp Saved Pictures 71 shell:OneDriveMusic OneDrive Music-mapp 72 shell:CommonDownloads PublicMapp Downloads 73 shell.Shell.DownloadMusic:OneDriveMusic-mapp shell:CommonDownloadsGameTasks Mapp Game Explorer 74 shell:Cache INetCache-mapp 75 shell:GameTasks.PublicGameTasks Mapp Public Game Explorer 76 shell:Retail Demo Mapp Retail Demo (system och WindowsRetail Demo 77 shell.Retail Demo shell.Retail Demo mapp (fungerar kanske inte på vissa system och Windows-versioner).PhotoAlbums (finns inte längre i Windows 11) 78 shell:Common Documents Public Documents Folder 79 shell:ChangeRemoveProgramsFolder Kontrollpanelen 80 shell:Programs & Feature page inKontrollpanelen (panelen för program och funktioner); MAPIFolder (finns inte längre i Windows 11) 81 shell:CommonRingtones Ringtonesmapp 82 shell.MAPIFolder (finns inte längre i Windows 11) shell:CommonRingtones mapp (finns inte längre i Windows 11)Finns inte längre i 11 Sökningar mappen Sökningar 83 shell:Programs mappen Programs på Start-menyn 84 shell.Shell:Söker efter SystemCertificates Mappen SystemCertificates 85 shell:Local Documents Mapp dokument 86 shell:Local Documents.PicturesLibrary Mapp bilder 87 shell:CryptoKeys AppData Crypto folder 88 <20> shell:CryptoKeys AppData CryptoMapp 87

shell:RecordedTVLibrary

(finns inte längre i Windows 11) 89 shell:Contacts folderContacts 90 shell:Contacts shell:Contacts shell:Contacts shell:Contacts

… Läs merLokala videor

folderVideos 91 image:AppDataDesktop (finns inte längre i Windows 11) 92 image:AppDataDesktop folderVideos 91 folderVideos #1OneDrive OneDrive-mapp 93 utseende:OEM Länkar Mapp OEM Länkar (fungerar kanske inte på vissa Windows-system och versioner) 94 shell:OneDriveDocuments OneDriveDocuments-mappen 95 shell:HomeGroupFolder (finns inte längre i Windows 11) 96 shell:HomeGroupFolder shell:OneDriveDocuments 95 hello Gemensam plats i startmenyn (finns inte längre i Windows 11) 97 shell:AppMods (finns inte längre i Windows 11) 98 shell:Common location for Start Menu (finns inte längre i Windows 11) 92 shell:AppMods (finns inte längre i Windows 11)ConflictFolder på Sync Center i Kontrollpanelen 99Utseende av CD-bränning Mapp för tillfällig bränning 100 shell:Fonts Mapp för typsnitt 101 shell:Fonts shell.Burn

Skapa en mapp för bränning.CommonMusic

Mapp för offentlig musik 102 shell:Captures Video & Mapp med bilder för aktuell användare 103 shell:Captures Video & Mapp med bilder för aktuell användare 102

shell:CommonMusic mapp [1] (engelsk utvecklingsfil

(finns inte längre i Windows 11) 104 shell:HomeGroupCurrentUserFolder (finns inte längre i Windows 11) 105 shell:SyncCenterFolder Mapp för Sync Center i Kontrollpanelen 106 shell:Sync Center Folder shell:Sync Center Folder (20> )RecycleBinFolder Öppna papperskorgen 107 shell:3D Objects Mappen 3D Objects (fungerar kanske inte i Windows 11) 108 shell:LocalAppDataLow AppDataLocalLow-mapp 109 shell:SearchHomeFolder Sökresultatssida för File Explorer 110 shell:mapp SearchHomeLow shell:SearchHomeFolder mapp Sökresultatssida i Utforskaren 109Programgenvägar AppDataMapp med genvägar för lokala program 111 shell:Downloads Mapp med nedladdningar 112 shell:Downloads shell:Downloads-mapp 112Favoriter Aktuell användares favoritmapp 113 shell:CameraRollLibrary Aktuell användares CameraRoll-mapp 114 shell:CameraRollLibrary Aktuell användares CameraRoll-mapp 114 .Skärmdumpar Bilder 115 shell:SavedPicturesLibrary Mapp med sparade bilder för aktuell användare 116 shell:Profile Aktuell användares profilmapp 117 shell.SavedLibrary:

shell:Photogram mapp medVisa samma fotomapp som användaren.ConnectionsFolder

Kontrollpanelen sida för nätverksanslutningar 118 shell:Local AppData AppData > Lokal mapp 119 shell:OneDriveCameraRoll OneDrive-mapp för kamerarulle 120 shell:ProgramFiles mapp Program Files 121 shell:CameraRoll mapp

shell:ProgramFilesshell:Program Files mapp #1Common Desktop

Public User Desktop Folder 122 shell:CredentialManager Mappen Credentials i mappen Appdata > Roaming 123 shell:SyncResultsFolder Kontrollpanelen 124 shell:AppData Synkronisera AppData-mappen 125 Synkronisera shell:AppResultsFolder Libraries Den aktuella användarensMapp Libraries 126 shell:DocumentsLibrary aktuell användares dokumentmapp 127 shell:DocumentsLibrary aktuell användares biblioteksmapp 126 shell.Libraries:Library folder aktuell användares biblioteksmapp#1SyncSetupFolder Sidan för inställning av synkronisering på kontrollpanelen 128 shell:AppsFolder Mapp för program 129 <18 shell:ApplicationsFolder.Roamed Tile Images (finns inte längre i Windows 11) 130 shell:UserProgramFilesCommon AppData > Local > Programs > Common folder 131 shell.Logix

shell.

<218systemx86 SysWOW64-mapp 132 shell:Local Music Music-mapp 133 shell:UsersFilesFolder Mapp för aktuell användarprofil 134 shell:Playlist (finns inte längre i Windows 11)Finns inte längre) 135 shell:UsersLibrariesFolder Biblioteksmapp 136 shell:UsersLibrariesFolder

<19appupdatesfolder Mapp med Windows-uppdateringar installerade i Kontrollpanelen

Använda Windows-skalkommandon

Det är mycket enkelt att använda Windows Shell-kommandon. Det kan göras med hjälp av dialogrutan Kör.

Öppna först dialogrutan Kör genom att använda kombinationen Win+R. Kopiera och klistra sedan in det valda skalkommandot i den tomma rutan, Ok klicka på knappen eller tryck på Enter på tangentbordet.

Klicka på Ok-knappen och motsvarande mapp öppnas i Utforskaren.

Du är nu klar. Om du gillar den här listan kan du kolla in våra andra användbara listor.

  • Lista över alla Windows-miljövariabler
  • Lista över alla chkdsk-kommandon
  • Lista över alla Chrome-komponenter
  • Lista över alla URI-kommandon för Windows 10-appar

Denna enkla ochenkelt sätt att arbeta med Windows, vi hoppas att detta har hjälpt dig.

Om du fastnar eller behöver hjälp kan du kommentera nedan.

YouTube video: Här är en lista över alla Windows Shell-kommandon


Rate article
Vi tillhandahåller högkvalitativa och detaljerade Windows-handledningar