Jak przypiąć lub odpiąć elementy z list skoku w systemie windows 11

Jak

Listy zrzutów to świetna funkcja umożliwiająca szybki dostęp do folderów i plików. W tej części opisano, jak przypinać lub odpinać elementy do Listy skoków w systemie Windows 11.

Choć nie używana zbyt często, funkcja Jump List jest jedną z najbardziej wartościowych funkcji od czasów Windows 7. Tak, funkcja Jump List jest dostępna również w systemie operacyjnym Windows 11. Jeśli nie jesteś pewien, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań, a zobaczysz listę domyślnych opcji i załączników związanych z tą aplikacją. Te dodane lub dołączone elementy nazywane są Jump Lists.

Jak można się domyślić, Lista skoków zapewnia szybki i łatwy dostęp do ulubionych plików i folderów. Można na przykład przypiąć ulubione lub często używane foldery do listy skoków w Eksploratorze plików.

Listy skoków są przydatną funkcją, ale aby w pełni wykorzystać ich możliwości, należy je dostosować, dodając i usuwając elementy zgodnie z potrzebami.

W tej części krótko opisano sposób dołączania i odłączania elementów na liście skoków w systemach operacyjnych Windows 11.

Spis treści:

Rate article
Zapewniamy wysokiej jakości i szczegółowe tutoriale Windows