Jak poruszać kursorem za pomocą klawiatury w systemie windows

Jak

W systemie Windows kursor można przesuwać za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze. W tej części opisano sposób poruszania kursorem bez użycia myszy w systemach operacyjnych Windows.

Mysz jest jednym z podstawowych urządzeń wejściowych dla wielu użytkowników. W końcu większość komponentów systemu operacyjnego, oprogramowania itp. jest zaprojektowana z myślą o wprowadzaniu danych za pomocą myszy.

Nie trzeba dodawać, że obcowanie z komputerem za pomocą myszy znacznie ułatwia wszystko. Na przykład kliknięcie „+” w celu otwarcia nowej karty jest dla większości użytkowników łatwiejsze niż naciśnięcie niewygodnego skrótu klawiaturowego „Ctrl+T”.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest sterowanie lub przesuwanie kursora myszy za pomocą klawiatury. Na przykład, jeśli potrzebujesz jej jako części funkcji dostępności lub jeśli Twoja mysz jest wadliwa lub niefunkcjonalna.

Tak więc oto jak poruszać się kursorem w systemie Windows z klawiaturą/myszą lub bez niej.

Spis treści:

Poniższa procedura działa tak samo w systemie Windows 10 i 11.

Przesuwanie kursora za pomocą klawiatury w systemie Windows

System operacyjny Windows posiada zgrabną opcję dostępności, która pozwala na przesuwanie kursora za pomocą klawiatury numerycznej. Wystarczy włączyć opcję i jest ona gotowa do użycia.

 1. Otwórz aplikację „Ustawienia”.
 2. Kliknij na „Dostępność” na pasku bocznym.
 3. W zakładce „Interakcja” kliknij „Mysz”.
 4. Włącz opcję „Klawisze myszy”.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru „Use mouse keys only when Num lock is on”.
 6. (Opcjonalnie) Wybierz opcję „Przytrzymaj Ctrl, aby przyspieszyć, Shift, aby przyspieszyć”.

Szczegółowa instrukcja:

Najpierw należy uruchomić aplikację „Ustawienia systemu Windows” za pomocą skrótu klawiaturowego „Win + I”. Następnie przejdź do strony „Dostępność”. Tutaj przewiń w dół i kliknij opcję „Mysz” w zakładce „Interakcja”. Tutaj znajdziesz wszystkie funkcje dostępności myszy.

Włączenie „Klawiszy myszy” w celu poruszania kursora za pomocą klawiatury numerycznej w systemie Windows.

Zaznacz pola wyboru „Use mouse keys only when Num Lock is on” i „Hold Ctrl to speed up, Shift to speed down”.

Zamknięcie aplikacji „Ustawienia”. Teraz możesz używać klawiatury numerycznej Windows do przesuwania kursora.

Aby przesunąć kursor za pomocą klawiatury numerycznej:

Upewnij się, że Num Lock jest włączony, aby sterować kursorem myszy za pomocą klawiatury numerycznej. Na większości klawiatur i laptopów po włączeniu lub wyłączeniu Num Lock pojawi się mała lampka lub powiadomienie systemowe.

Użyj poniższych klawiszy, aby przesuwać i manipulować kursorem w różnych kierunkach.

8

.

Ruch/działanie kursora Naciśnij
W górę
W dół 2 <27
W lewo 4
prawo 6
góra i lewo 7
góra i prawo 9
dół i lewo 1
dół i prawo 3
Wybór lewego przycisku /
Wybór prawego przycisku – .
Oba przyciski wybrane *
Lewy element kliknięcia Lewy przycisk (/) wybrany. Wskaż i naciśnij '5′
Kliknij prawym przyciskiem pozycję Wybierz prawy przycisk (-), wskaż pozycję i naciśnij '5′
Kliknij dwukrotnie i pozycję Wybierz lewy przycisk (/). Wskaż i naciśnij '+’ (znak plusa)
Przeciągnij i element Wskaż element kursorem i naciśnij '0′
Upuść i element Wskaż miejsce upuszczenia kursorem i naciśnij ’.” (kropka)

Ważna uwaga: Jeśli wybierzesz przycisk myszy za pomocą dostarczonych klawiszy skrótu (/, -, * ), pozostanie on wybrany, dopóki go nie zmienisz. Na przykład, jeśli wybierzesz lewy przycisk myszy za pomocą klawisza (/), pozostanie on wybrany po zwolnieniu klawisza (/).

Zmiana prędkości i przyspieszenia kursora klawiatury numerycznej:

Jeśli prędkość kursora jest zbyt wolna lub szybka jak na Twoje upodobania, możesz ją zmienić z poziomu aplikacji Ustawienia. Wykonaj następujące kroki:

Otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do strony „Dostępność > Mysz”. Użyj suwaków „Szybkość klawiszy myszy” i „Przyspieszenie klawiszy myszy”, aby zmienić szybkość i przyspieszenie kursora.

Przesuwanie kursora za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze

Jeśli nie lubisz lub nie możesz używać Num Padu, możesz przesuwać kursor za pomocą klawiszy strzałek.

Użyj do tego darmowego programu NeatMouse. Jest bardzo łatwy w konfiguracji i użytkowaniu.

 1. Pobierz oprogramowanie NeatMouse.
 2. Zainstaluj oprogramowanie NeatMouse.
 3. Uruchom aplikację NeatMouse z menu Start.
 4. Wybierz pole „W górę” i naciśnij strzałkę „W górę”.
 5. Wybierz kolumnę „W dół” i naciśnij „strzałkę w dół”.
 6. Wybierz kolumnę „Lewa” i naciśnij „strzałkę w lewo”.
 7. Wybierz kolumnę „Prawo” i naciśnij „strzałkę w prawo”.
 8. Wybierz klucz aktywacyjny z menu rozwijanego „Aktywacja”.
 9. Naciśnij ikonę „Zapisz” na górnym pasku.
 10. Zminimalizuj zastosowanie.
 11. Naciśnij przycisk „Aktywuj”.
 12. Następnie za pomocą klawiszy strzałek można przesuwać kursor.

Pobierz NeatMouse: https://neatdecisions.com/products/neatmouse/

Szczegółowa instrukcja:

Najpierw należy pobrać aplikację NeatMouse z oficjalnej strony i.Zainstaluj go. Po instalacji otwórz go z menu Start.

Domyślnie ustawione jest używanie Num Padu do przesuwania kursora. Możesz to zmienić, aby używać klawiszy strzałek. W tym celu należy ustawić:

 • Wybrać pole „W górę” – nacisnąć strzałkę „W górę”.
 • Wybierz pole „Dół” – naciśnij strzałkę „W dół”.
 • Wybór pola „Lewo” – naciśnij strzałkę „Lewo”.
 • Wybierz pole „Prawo” – naciśnij strzałkę „Prawo”.

Naciśnij ikonę „Zapisz” u góry, aby zminimalizować aplikację.

Aby skorzystać z aplikacji należy nacisnąć „Klucz aktywacyjny”. Pojawia się powiadomienie informujące, że aplikacja NeatMouse jest aktywna. Podczas działania aplikacji NeatMouse można używać klawiszy strzałek do przesuwania kursora.

(Ustawienia opcjonalne)

W razie potrzeby można również ustawić/zmienić klawisz aktywacji i przyciski myszy. Klucz aktywacyjny” to klucz używany do aktywacji aplikacji NeatMouse, natomiast przycisk myszy pomaga wybrać odpowiedni przycisk myszy po naciśnięciu odpowiedniego klawisza skrótu.

 • Wybierz klucz aktywacyjny z menu rozwijanego „Aktywacja”. Domyślnym kluczem aktywacyjnym jest „Num Lock”.
 • Wybierz pole „Lewy przycisk” i naciśnij wybrany przycisk.
 • Wybierz pole „Prawy przycisk” i naciśnij wybrany przycisk.
 • Wybierz pole „Middle Button” i naciśnij wybrany klawisz.

Można również zmienić prędkość kursora myszy. Na przykład domyślna prędkość kursora może być zbyt duża. W tym przypadku zmniejszenie prędkości znacznie ułatwia obsługę kursora.

Aby zmienić prędkość kursora w NeatMouse, kliknij ikonę „Więcej ustawień”.

Następnie należy ustawić prędkość kursora w polu 'Prędkość’ w opcji 'Więcej ustawień’. W moim przypadku ustawienie prędkości na 5 działa dobrze. Twoje preferencje mogą nie sprawdzić się w Twoim przypadku.

Jeśli chcesz zminimalizować aplikację w pulpicie nawigacyjnym, przejdź do „Więcej ustawień” i wybierz pole wyboru „Minimalizuj”.

Po skonfigurowaniu należy pamiętać o kliknięciu ikony „Zapisz” u góry, aby zapisać zmiany.

To wszystko. Jest to tak proste, jak przesuwanie kursora na klawiaturze Windows.

Mamy nadzieję, że ten prosty i łatwy przewodnik po pracy z systemem Windows będzie dla Ciebie pomocny.

Jeśli utkniesz lub potrzebujesz pomocy, skomentuj poniżej, a my zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc.

YouTube video: Jak poruszać kursorem za pomocą klawiatury w systemie Windows


Rate article
Zapewniamy wysokiej jakości i szczegółowe tutoriale Windows