De print spooler service uitschakelen in windows 10 en 11

Hoe

Om de kwetsbaarheid van PrintNightmare te verminderen, moet de Print Spooler-service volledig worden uitgeschakeld in Windows 10 en 11.

Om de afdruktaken te beheren, beschikt Windows over een speciale service, Print Spooler genaamd. De Print Spooler service slaat, zoals de naam al zegt, alle actieve afdruktaken in het geheugen op totdat ze klaar zijn om af te drukken of totdat het afdrukken is voltooid. Normaal gesproken hoeven de meeste Windows gebruikers zich geen zorgen te maken over de Print Spooler service. Net als veel andere Windows-diensten draait het immers gewoon op de achtergrond en doet het stilletjes zijn werk. Er zijn echter momenten waarop u de Print Spooler service handmatig moet uitschakelen.

Onlangs heeft Microsoft bijvoorbeeld een ernstige kwetsbaarheid met de naam PrintNightmare bekendgemaakt die zich ongecontroleerd verspreidt, d.w.z. dat een aanvaller deze kwetsbaarheid kan gebruiken om een systeem in gevaar te brengen. Microsoft heeft beveiligingspatch KB5004945 uitgebracht voor het betreffende systeem, maar de kwetsbaarheid blijft bestaan, zelfs nadat de update is geïnstalleerd.

Om de kwetsbaarheid te verminderen, raadt Microsoft aan de Print Spooler-service tijdelijk uit te schakelen. Als de printer niet actief in gebruik is, heeft het uitschakelen van de Print Spooler service geen neveneffecten. Het kan weer worden ingeschakeld wanneer een geschikte patch beschikbaar komt.

In deze snelle en eenvoudige handleiding ziet u hoe u Print Spooler uitschakelt in Windows 10 en Windows 11.

De eenvoudigste manier om Print Spooler in en uit te schakelen, is het gebruik van eenvoudige PowerShell-opdrachten. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Open het menu Start.
 2. Verzoek “PowerShell”.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het resultaat en selecteer “Uitvoeren als administrator”.
 4. Voer het volgende commando in en druk op Enter.
  Stop-Service -Name Spooler -Force
 5. Type dan het volgende commando en druk op Enter.
  Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled
 6. Sluit het PowerShell venster.
 7. Start de computer opnieuw op.

Eerst moet PowerShell als beheerder worden geopend. Zoek naar ‘Windows PowerShell’ in het menu Start en selecteer ‘Als administrator uitvoeren’.

Plak in het PowerShell-venster de volgende opdracht en druk op Enter. Stop de Print Spooler service.

Stop-Service -Name Spooler -Force

Plak vervolgens het onderstaande commando en druk op Enter. Deze opdracht schakelt de Print Spooler service uit.

Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Sluit ten slotte het PowerShell-venster en start het systeem opnieuw op. Voer achtereenvolgens de volgende opdrachten uit om de Print Spooler service in te schakelen. Het eerste cmdlet verandert het opstarttype van Uitgeschakeld in Automatisch, en het tweede cmdlet start de Print Spooler service.

Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic
Start-Service -Name Spooler

De Print Spooler-service uitschakelen via Groepsbeleid (GPO)

De Print Spooler-service kan worden uitgeschakeld via de Groepsbeleid-editor.

Druk eerst op de toetscombinatie ‘Windows-toets + R’ om het dialoogvenster ‘Uitvoeren als’ weer te geven. Typ ‘gpedit.msc’ in het lege veld en druk op Enter.

Zodra de Groepsbeleid-editor is geopend, navigeert u naar de map ‘Computerconfiguratie -> Administratieve sjablonen -> Printers’.

Dubbelklik op het beleid ‘Clientverbindingen voor printspoolers toestaan’, selecteer de optie ‘Uitschakelen’ en klik op de knoppen ‘Toepassen’ en ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan.

Sluit ten slotte de Groepsbeleid-editor en start de computer opnieuw op om de beleidswijzigingen toe te passen.

De Print Spooler-service is nu met succes uitgeschakeld. Om het weer in te schakelen, selecteert u de optie “Niet geconfigureerd” in het venster met beleidseigenschappen en slaat u de wijzigingen op.

Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie biedt een eenvoudige manier om te voorkomen dat de Print Spooler-service vanuit Windows wordt uitgevoerd. De methodes omvatten.

 1. Druk op de sneltoets ‘Windows-toets + R’.
 2. Typ ‘msconfig’ in de daarvoor bestemde ruimte en klik op ‘OK’.
 3. Ga naar het tabblad ‘Services’.
 4. Vink “Print Spooler” uit.
 5. Klik op de ‘OK’ knop.
 6. Start de computer opnieuw op.

De Print Spooler service start niet automatisch na het opnieuw opstarten. Het is echter mogelijk dat sommige programma’s de service automatisch starten omdat de service niet volledig is uitgeschakeld. Dit is met name het geval wanneer een printer op het systeem is aangesloten.

Om de service weer in te schakelen, volgt u dezelfde procedure, vinkt u het vakje ‘Print Spooler’ aan en klikt u op OK. Het is zo simpel als het uitschakelen van de Print Spooler service in Windows.

Als u niet verder komt of hulp nodig hebt, kunt u hieronder reageren.

YouTube video: De Print Spooler Service uitschakelen in Windows 10 en 11


Rate article
Wij bieden hoogwaardige en gedetailleerde Windows-tutorials