Sådan flytter du markøren med tastaturet i windows

Hvordan man

I Windows kan markøren flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet. I dette afsnit beskrives det, hvordan du flytter markøren uden at bruge musen på Windows-operativsystemer.

Musen er en af de primære input-enheder for mange brugere. De fleste komponenter i styresystemet, softwaren osv. er trods alt designet med musens input i tankerne.

Det siger sig selv, at interaktion med computeren ved hjælp af en mus gør alting meget nemmere. For eksempel er det for de fleste brugere lettere at klikke på “+” for at åbne en ny fane end at trykke på den besværlige tastaturgenvej “Ctrl+T”.

Der er dog nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt at styre eller flytte musemarkøren med tastaturet. F.eks. hvis du har brug for den som en del af en tilgængelighedsfunktion, eller hvis din mus er defekt eller ikke fungerer.

Her er hvordan du flytter markøren i Windows med eller uden et tastatur/en mus.

Indholdsfortegnelse:

Den følgende fremgangsmåde fungerer på samme måde i Windows 10 og 11.

Flytning af markøren ved hjælp af tastaturet i Windows

Windows-operativsystemet har en smart adgangsmulighed, der gør det muligt at flytte markøren ved hjælp af det numeriske tastatur. Du skal blot aktivere indstillingen, og så er den klar til brug.

 1. Åbn programmet “Indstillinger”.
 2. Klik på “Tilgængelighed” i sidebjælken.
 3. Klik på “Mus” under fanen “Interaktion”.
 4. Slå indstillingen “Musetaster” til.
 5. (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet “Brug kun musetasterne, når Num lock er aktiveret”.
 6. (Valgfrit) Vælg indstillingen “Hold Ctrl for at øge hastigheden, Shift for at sænke hastigheden”.

Detaljeret vejledning:

Start først programmet “Windows Settings” med tastaturgenvejen “Win + I”. Gå derefter til siden “Tilgængelighed”. Her skal du rulle ned og klikke på “Mus” under fanen “Interaktion”. Her finder du alle funktioner til musens tilgængelighed.

Slå “Musetaster” til for at flytte markøren med det numeriske tastatur i Windows.

Markér afkrydsningsfelterne “Brug kun musetasterne, når Num Lock er aktiveret” og “Hold Ctrl for at øge hastigheden, Shift for at sænke hastigheden”.

Luk programmet “Indstillinger”. Du kan nu bruge det numeriske tastatur i Windows til at flytte markøren.

Sådan flytter du markøren med det numeriske tastatur:

Sørg for, at Num Lock er slået til for at styre musens markør med det numeriske tastatur. På de fleste tastaturer og bærbare computere vises der en lille lampe eller en systemmeddelelse, når Num Lock er slået til eller fra.

Brug nedenstående taster til at flytte og manipulere markøren i forskellige retninger.

8

Markørens bevægelse/handling Tryk på
Opad
Nedad 2 <27
Venstre 4
Højre 6
Op og venstre 7
Op og højre 9
Ned og venstre 1
Ned og højre 3
Valg af venstre knap /
Valg af højre knap – .
Begge knapper er valgt *
Klik på elementet længst til venstre Venstre knap (/) er valgt. Peg og tryk på ‘5’
Højreklik på element Vælg højre knap (-), peg på elementet og tryk på ‘5’
Dobbeltklik og element Vælg venstre knap (/). Peg og tryk på ‘+’ (plustegn)
Træk og element Peg elementet med markøren og tryk på ‘0’
Slip og element Peg dropstedet med markøren og tryk på ‘.” (punkt)

Vigtig bemærkning: Hvis du vælger en museknap med de medfølgende genvejstaster (/, -, * ), forbliver den valgt, indtil du ændrer den. Hvis du f.eks. vælger venstre museknap med (/)-tasten, forbliver den valgt, når du slipper (/)-tasten.

Ændring af hastighed og acceleration af cursoren på det numeriske tastatur:

Hvis du synes, at cursorens hastighed er for langsom eller hurtig til din smag, kan du ændre den fra programmet Indstillinger. Følg disse trin:

Åbn programmet Indstillinger, og gå til siden “Tilgængelighed > Mus”. Brug skyderne “Mouse keys speed” og “Mouse keys acceleration” til at ændre markørens hastighed og acceleration.

Flyt markøren med piletasterne på tastaturet

Hvis du ikke kan lide eller ikke kan bruge Num Pad, kan du flytte markøren med piletasterne.

Brug den gratis software NeatMouse til dette. Den er meget nem at sætte op og bruge.

 1. Få NeatMouse-softwaren.
 2. Installer NeatMouse-softwaren.
 3. Start NeatMouse-programmet fra menuen Start.
 4. Vælg feltet “Op” og tryk på pilen “Op”.
 5. Vælg kolonnen “Ned”, og tryk på pilen “Ned”.
 6. Vælg kolonnen “Venstre”, og tryk på “Venstre pil”.
 7. Vælg kolonnen “Højre”, og tryk på “Højre pil”.
 8. Vælg aktiveringsnøglen i rullemenuen “Activation” (Aktivering).
 9. Tryk på ikonet “Save” (Gem) på den øverste bjælke.
 10. Minimer anvendelsen.
 11. Tryk på tasten “Aktivér”.
 12. Herefter kan du bruge piletasterne til at flytte markøren.

Download NeatMouse: https://neatdecisions.com/products/neatmouse/

Detaljeret vejledning:

Først skal du downloade NeatMouse-applikationen fra det officielle websted ogInstaller det. Efter installationen skal du åbne den fra menuen Start.

Som standard er den indstillet til at bruge Num Pad til at flytte markøren. Du kan ændre den til at bruge piletasterne. For at gøre dette skal du indstille følgende:

 • Vælg feltet “Op” – tryk på pilen “Op”.
 • Vælg feltet “Bottom” (bund) – tryk på pilen “Down” (ned).
 • Valg af feltet “Venstre” – tryk på pilen “Venstre”.
 • Vælg feltet “Højre” – tryk på pilen “Højre”.

Tryk på ikonet “Gem” øverst for at minimere programmet.

For at bruge programmet skal du trykke på “Aktiveringsnøglen” for at bruge programmet. Der vises en meddelelse, som viser, at NeatMouse-programmet er aktivt. Mens NeatMouse-programmet kører, kan du bruge piletasterne til at flytte markøren.

(Valgfrie indstillinger)

Du kan også indstille/ændre aktiveringsnøglen og museknapperne, hvis det er nødvendigt. Aktiveringsnøglen” er den nøgle, der bruges til at aktivere NeatMouse-programmet, mens museknappen hjælper med at vælge den tilsvarende museknap, når der trykkes på den tilsvarende genvejstast.

 • Vælg aktiveringsnøglen i rullemenuen “Aktivering”. Standardaktiveringsnøglen er “Num Lock”.
 • Vælg feltet “Venstre knap”, og tryk på den valgte tast.
 • Vælg feltet “Højre knap”, og tryk på den valgte tast.
 • Vælg feltet “Mellemste knap”, og tryk på den valgte tast.

Hastigheden på musemarkøren kan også ændres. F.eks. kan standardhastigheden for markøren være for hurtig. I dette tilfælde gør det meget lettere at betjene markøren ved at reducere hastigheden.

Hvis du vil ændre markørens hastighed i NeatMouse, skal du klikke på ikonet “Flere indstillinger”.

Indstil derefter markørens hastighed i feltet “Speed” (hastighed) i indstillingen “More settings” (flere indstillinger). I mit tilfælde fungerer det godt at indstille hastigheden til 5. Det er muligt, at dine præferencer ikke passer til dig.

Hvis du vil minimere appen i instrumentbrættet, skal du gå til “Flere indstillinger” og markere afkrydsningsfeltet “Minimere”.

Når du har konfigureret det, skal du sørge for at klikke på ikonet “Gem” øverst for at gemme ændringerne.

Det er det hele. Det er lige så nemt som at flytte markøren på dit Windows-tastatur.

Vi håber, at denne enkle og nemme guide til at arbejde med Windows vil hjælpe dig.

Hvis du er gået i stå eller har brug for hjælp, kan du kommentere nedenfor, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

YouTube video: Sådan flytter du markøren med tastaturet i Windows


Rate article
Vi leverer detaljerede Windows-vejledninger af høj kvalitet