Jak přesouvat kurzor pomocí klávesnice v systému windows

Jak na to

V systému Windows lze kurzor přesouvat pomocí kláves se šipkami na klávesnici. Tato část popisuje, jak v operačních systémech Windows pohybovat kurzorem bez použití myši.

Myš je pro mnoho uživatelů jedním z hlavních vstupních zařízení. Většina součástí operačního systému, softwaru atd. je přece navržena s ohledem na vstup myší.

Není třeba dodávat, že interakce s počítačem pomocí myši je mnohem snazší. Například kliknutí na „+“ pro otevření nové karty je pro většinu uživatelů jednodušší než stisknutí nepohodlné klávesové zkratky „Ctrl+T“.

V některých případech je však nutné ovládat nebo pohybovat kurzorem myši pomocí klávesnice. Například pokud ji potřebujete jako součást funkce přístupnosti nebo pokud je vaše myš vadná či nefunkční.

Zde je návod, jak pohybovat kurzorem ve Windows s klávesnicí/myší nebo bez ní.

Obsah:

Následující postup funguje stejně v systémech Windows 10 i Windows 11.

Pohyb kurzoru pomocí klávesnice v systému Windows

Operační systém Windows má elegantní možnost zpřístupnění, která umožňuje pohybovat kurzorem pomocí numerické klávesnice. Stačí tuto možnost povolit a je připravena k použití.

 1. Otevřete aplikaci „Nastavení“.
 2. Klikněte na „Zpřístupnění“ v postranním panelu.
 3. Na kartě „Interakce“ klikněte na „Myš“.
 4. Zapněte možnost „Klávesy myši“.
 5. (Volitelné) Zaškrtněte políčko „Používat klávesy myši pouze při zapnutém Num lock“.
 6. (Volitelné) Vyberte možnost „Podržením Ctrl zrychlíte, Shiftem zrychlíte“.

Podrobné pokyny:

Nejprve spusťte aplikaci „Nastavení systému Windows“ pomocí klávesové zkratky „Win + I“. Poté přejděte na stránku „Zpřístupnění“. Zde sjeďte dolů a klikněte na možnost „Mouse“ na kartě „Interaction“. Zde najdete všechny funkce pro přístupnost myši.

Zapněte funkci „Klávesy myši“ pro pohyb kurzoru pomocí numerické klávesnice v systému Windows.

Zaškrtněte políčka „Používat klávesy myši pouze při zapnutém Num Lock“ a „Podržet Ctrl pro zrychlení, Shift pro zrychlení“.

Zavřete aplikaci „Nastavení“. Nyní můžete kurzor přesouvat pomocí numerické klávesnice systému Windows.

Pohyb kurzoru pomocí numerické klávesnice:

Ujistěte se, že je zapnutá funkce Num Lock, abyste mohli ovládat kurzor myši pomocí numerické klávesnice. Na většině klávesnic a notebooků se při zapnutí nebo vypnutí funkce Num Lock zobrazí malá kontrolka nebo systémové oznámení.

Pomocí níže uvedených kláves můžete pohybovat kurzorem a manipulovat s ním v různých směrech.

8

Pohyb/akce kurzoru Stisk
Nahoru
Dolů 2 <27
Vlevo 4
Vpravo 6
Nahoru a doleva 7
Nahoru a doprava 9
Dolů a doleva 1
Dolů a doprava 3
Výběr levého tlačítka /
Výběr pravého tlačítka – .
Vybrána obě tlačítka *
Nejlevější položka kliknutí Vybráno levé tlačítko (/). Ukažte a stiskněte ‚5‘
Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vyberte pravé tlačítko (-), ukažte na položku a stiskněte ‚5‘
Dvakrát klikněte a položku Vyberte levé tlačítko (/). Ukažte a stiskněte „+“ (znaménko plus)
Přetáhněte a položku Ukažte na položku kurzorem a stiskněte „0“
Upusťte a položku Ukažte na místo upuštění kurzorem a stiskněte „.“. (tečka)

Důležitá poznámka: Pokud vyberete tlačítko myši pomocí dodaných klávesových zkratek (/, -, * ), zůstane vybráno, dokud jej nezměníte. Pokud například vyberete levé tlačítko myši pomocí klávesy (/), zůstane vybráno i po uvolnění klávesy (/).

Změna rychlosti a zrychlení kurzoru numerické klávesnice:

Pokud se vám zdá rychlost kurzoru příliš pomalá nebo rychlá, můžete ji změnit v aplikaci Nastavení. Postupujte takto:

Otevřete aplikaci Nastavení a přejděte na stránku „Zpřístupnění > Myš“. Pomocí posuvníků „Mouse keys speed“ a „Mouse keys acceleration“ můžete měnit rychlost a zrychlení kurzoru.

Přesun kurzoru pomocí kláves se šipkami na klávesnici

Pokud se vám nelíbí nebo nemůžete používat klávesnici Num Pad, můžete kurzor přesouvat pomocí kláves se šipkami.

K tomu použijte bezplatný software NeatMouse. Jeho nastavení a používání je velmi snadné.

 1. Pořiďte si software NeatMouse.
 2. Nainstalujte software NeatMouse.
 3. Spusťte aplikaci NeatMouse z nabídky Start.
 4. Vyberte pole „Up“ a stiskněte šipku „Up“.
 5. Vyberte sloupec „Dolů“ a stiskněte šipku „Dolů“.
 6. Vyberte sloupec „Left“ a stiskněte šipku „Left“.
 7. Vyberte sloupec „Right“ a stiskněte šipku „Right“.
 8. Z rozevírací nabídky „Aktivace“ vyberte aktivační klíč.
 9. Stiskněte ikonu „Uložit“ na horní liště.
 10. Minimalizujte aplikaci.
 11. Stiskněte tlačítko „Activate“.
 12. Poté můžete kurzor přesouvat pomocí kláves se šipkami.

Stáhněte si aplikaci NeatMouse: https://neatdecisions.com/products/neatmouse/

Podrobné pokyny:

Nejprve si stáhněte aplikaci NeatMouse z oficiálních webových stránek a.Nainstalujte ji. Po instalaci ji otevřete z nabídky Start.

Ve výchozím nastavení je nastaveno, že se k pohybu kurzoru používá klávesa Num Pad. Můžete ji změnit tak, aby se používaly klávesy se šipkami. Za tímto účelem nastavte následující:

 • Vyberte pole „Nahoru“ – stiskněte šipku „Nahoru“.
 • Vyberte pole „Spodní“ – stiskněte šipku „Dolů“.
 • Výběr pole „Vlevo“ – stiskněte šipku „Vlevo“.
 • Vyberte pole „Right“ – stiskněte šipku „Right“.

Stisknutím ikony „Uložit“ v horní části aplikaci minimalizujete.

Chcete-li aplikaci používat, stiskněte „aktivační klíč“. Zobrazí se oznámení, že aplikace NeatMouse je aktivní. Když je aplikace NeatMouse spuštěna, můžete kurzor přesouvat pomocí kláves se šipkami.

(Volitelná nastavení)

V případě potřeby můžete také nastavit/změnit aktivační klávesu a tlačítka myši. Aktivační klávesa je klávesa, která slouží k aktivaci aplikace NeatMouse, zatímco tlačítko myši pomáhá vybrat odpovídající tlačítko myši po stisknutí příslušné klávesové zkratky.

 • Z rozevírací nabídky „Aktivace“ vyberte aktivační klíč. Výchozí aktivační klávesa je „Num Lock“.
 • Vyberte pole „Levé tlačítko“ a stiskněte vybranou klávesu.
 • Vyberte pole „Pravé tlačítko“ a stiskněte vybranou klávesu.
 • Vyberte pole „Middle Button“ a stiskněte vybranou klávesu.

Lze také změnit rychlost kurzoru myši. Například výchozí rychlost kurzoru může být příliš vysoká. Snížení rychlosti v tomto případě výrazně usnadňuje ovládání kurzoru.

Chcete-li změnit rychlost kurzoru v aplikaci NeatMouse, klikněte na ikonu „Další nastavení“.

Poté nastavte rychlost kurzoru v poli „Rychlost“ v možnosti „Další nastavení“. V mém případě funguje dobře nastavení rychlosti na 5. Vaše preference vám nemusí vyhovovat.

Pokud chcete aplikaci na panelu minimalizovat, přejděte do části „Další nastavení“ a zaškrtněte políčko „Minimalizovat“.

Po konfiguraci nezapomeňte kliknout na ikonu „Uložit“ v horní části, abyste změny uložili.

To je vše. Je to stejně snadné jako pohybovat kurzorem na klávesnici systému Windows.

Doufáme, že vám tento jednoduchý a snadný průvodce prací se systémem Windows pomůže.

Pokud se zaseknete nebo budete potřebovat pomoc, napište komentář níže a my se vám budeme snažit pomoci.

YouTube video: Jak přesouvat kurzor pomocí klávesnice v systému Windows


Rate article
Poskytujeme vysoce kvalitní a podrobné výukové programy pro systém Windows